ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN SKLADU LŮŽKOVIN A CELOROČNÍHO SKLADU ZAVAZADEL

Sklad lůžkovin

Úřední hodiny
Úterý 11:00-12:00

Celeroční sklad zavazadel

Úřední hodiny
Úterý 9:00-11:00
Čtvrtek 15:00-18:00