Pravidla celoročního skladu zavazadel

 1. Nárok na uskladnění zavazadel mají pouze ti studenti, kteří jsou ubytováni na kolejích Palachova, University hotel, Thalerova, Eislerova, Jarov II , Roosveltova, Blanice nebo Vltava nebo kteří končí (přerušují) ubytování v měsíci, kdy zavazadla uskladňují.
 2. Platba musí být provedena předem, na celou dobu požadovaného uskladnění. Minimální úložní doba je od data uskladnění do konce následujícího kalendářního měsíce.
 3. Uskladnění jde prodloužit. Prodloužení se provádí nahlášením obsluze skladu a okamžitou platbou po vložení pohledávky obsluhou, vždy však před uplynutím doby původního uskladnění.
 4. Zavazadlo k uskladnění:
  • Kufr, batoh, krabice, taška – každé zavazadlo musí být uzavřené, označené jmenovkou se jménem a kontaktním emailem. Zavazadla musí být standardních rozměrů, naplněna tak, aby se dala skládat do regálů.
  • Obsluha při převzetí zavazadlo kontroluje a zavazadlo nesplňující výše uvedené podmínky může odmítnout.
 5. Obsluha skladu:
  • Je k dispozici ve skladu v době úředních hodin skladu, které jsou stanoveny na úterý od 9:00-10:00hod a čtvrtek od 14:00-15:00hod.
  • Zkontroluje platbu a označení zavazadel. Student je přitom povinen předložit ISIC kartu nebo kolejní průkaz a obdrží potvrzení o přijetí zavazadla/zavazadel.
  • Uskladnění/vyzvednutí věcí mimo úřední hodiny je možné pouze ve výjimečných případech, po domluvě s obsluhou, za poplatek 20kč.
  • Student je přitom povinen předložit ISIC kartu nebo jiný průkaz totožnosti.
  • Uskladnění/vyzvednutí věcí mimo úřední hodiny je možné pouze ve výjimečných případech, po domluvě s obsluhou.
 6. Pokud si majitel zavazadla nevyzvedne do konce zaplacené doby, bude mu zaslána upomínka na kontaktní email. Pokud si je nevyzvedne do 30dnů od zaslání upomínky, mohou být zavazadla prodána a výtěžek z prodeje bude použit k úhradě dlužného skladného a nákladů prodeje. V případě, že o zavazadlo nebude zájem, bude zlikvidováno.
 7. Denní cena skladu je 7kč/zavazadlo/den. Minimální platba je vždy od data uložení do konce následujícího kalendářního měsíce. Poté je minimální platba kalendářní měsíc.
 • Autor: Webmaster
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: